Patríme medzi popredných svetových výrobcov delostreleckej munície

Spoznajte nás

Patríme medzi popredných svetových výrobcov delostreleckej munície

Spoznajte nás

Nový štandard bezpečnosti, ekologickosti a efektivity v manažmente životného cyklu munície

Spoznajte nás

Nový štandard bezpečnosti, ekologickosti a efektivity v manažmente životného cyklu munície

Spoznajte nás

Výroba špeciálnych kontajnerov na mieru podľa požiadaviek zákazníka. Spoločnosť MSM GROUP ponúka širokú škálu prístreškov a kontajnerov na rôzne použitie.

Spoznajte nás

Výrobné a servisné riešenia pre zabezpečenie leteckej prevádzkovej služby

Spoznajte nás

Komplexné riešenia v oblasti strojárstva

Spoznajte nás

Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi. Viac o projekte

Environmentálne akceptovateľné osvetľovacie pyrotechnické zlože Viac o projekte

Návrh REACH compliance dymovej pyrotechnickej zlože Viac o projekte

V spolupráci:

1 100
zamestnancov
7
spoločností
3
štáty

Naša misia a vízia

  MISIA:

  Obchodným partnerom poskytovať vysokokvalitné, spoľahlivé a bezpečné výrobky a služby, maximalizovať zákaznícku, zamestnaneckú a akcionársku zaangažovanosť, pracovať bezpečne a efektívne a zároveň dosahovať stabilne rastúce hospodárske výsledky.

 

  VÍZIA:

  Našou ambíciou je stať sa kľúčovým hráčom

  v Európe v oblasti veľkokalibrovej munície

  a byť prosperujúcim, stabilizovaným a spoľahlivým výrobcom, partnerom a poskytovateľom služieb pre bezpečnostné zložky partnerských štátov v rámci celého životného cyklu munície.

MSM GROUP
špecialisti pre oblasť obranného a civilného priemyslu.

MSM GROUP je spoločnosť zastrešujúca dcérske spoločnosti s portfóliom v oblasti obranného a civilného priemyslu.

Cieľom skupiny je strategické vedenie dcérskych spoločností k efektívnemu získavaniu a manažovaniu zákaziek v rámci svojej ponuky a dodávať spoľahlivé a špičkové produkty a služby svojim zákazníkom.

Hlavné portfólio spoločností patriacich do skupiny pokrýva celý životný cyklus munície, rádio-navigačné systémy pre letiská, výrobu špeciálnych kontajnerov na mieru, mobilné a riadiace veže riadenia letovej prevádzky.

viac o našej spoločnosti

Predstavujeme
155 mm munícia

155 mm delostrelecká munícia z portfólia spoločnosti MSM Group je produkt, ktorý je možné použiť v mnohých v súčasnosti používaných 155 mm zbraniach a húfniciach po celom svete.

Naša munícia bola testovaná v takých 155 mm zbraňových systémoch ako ZUZANA, NORA B-52, G5 / G6, M109, M198, FH-70, KRAB, CAESAR, .... Munícia môže byť použitá proti pechote, ľahko obrneným cieľom ako aj proti štruktúram.

viac o 155 mm munícii

Novinky

Balíme sa do Riyadhu

Už o pár dní sa vám prihlásime zo slnečnej Saudskej Arábie. Počas piatich dní, od 2. do 8. februára 2024, je MSM GROUP súčasťou svetovej výstavy World Defense Show.

viac o novinke

Naše spoločnosti

MSM GROUP zastrešuje aktivity celej skupiny s dôrazom na zvyšovanie efektivity a expanziu historicky dokázaného dobrého mena zastrešených značiek na čo najširšie trhy.

  • ZVS holding
  • VOP Nováky
  • MSM Banská Bystrica
  • FM Granada