Riešenia pre strojárstvo

  • VYVOJ Martin, Ltd.

    Strojársky priemysel: Polohovače na zváranie na zákazku, variabilné zaťaženie od 2 t do 20 t, prevádzka na viacerých osiach. Jadrový priemysel: polohovadlo 100 t na zváranie jadrových tlakových nádob, týkajúce sa hi-tech priemyselného použitia, prísne dodržiavanie noriem EÚ. Farmaceutický priemysel: Prepravná prevodovka na pohon miešacieho stroja, dizajn, výroba a inštalácia. Ťažobný priemysel: Prevodovky pre drviace stroje, návrh, výroba a inštalácia.

    Peter KRCMARIK
    riešenia pre strojárstvo, manipulátory, prezentačné a špeciálne kontajnery