VOP Nováky, a. s.

Spoločnosť VOP Nováky, a. s. začala svoju podnikateľskú históriu v roku 2013, keď získala do 20 ročného nájmu objekt bývalého Vojenského opravárenského závodu. História spoločnosti siaha až do roku 1937, kedy došlo k vybudovaniu prvých muničných skladov v Novákoch. Od roku 1957 sa v spoločnosti alokovala revízia a opravy munície, neskôr rozšírená o delaboráciu munície. VOP Nováky, a.s. bol v tej dobe jediný podnik v strednej Európe, ktorý dokázal delaborovať všetky druhy munície, v rátane rôznych typov balistických rakiet.

Spoločnosť VOP Nováky, a. s. sa zaoberá  revíziou, modernizáciou a predĺžením životného cyklu munície a za posledné roky rozšírila svoje portfólio aj o výrobu vybraných typov rakiet, tréningovej veľkokalibrovej munície, muničných veľkokalibrových makiet s čím súvisia vývojové aktivity na nových zariadeniach umožňujúcich bezpečnú, ekologickú,  efektívnu a modernú prevádzku.

V rámci životného cyklu munície poskytuje aj služby v rozsahu skladovania munície ako špecifickej oblasti, a tiež delaboračné služby pozostávajúce z ekologickej likvidácie munície.

Spoločnosť sa venuje aj oblasti civilnej výroby, keď od roku 2016 disponuje  s moderným pracoviskom výroby a opráv foriem pre výrobu plastových a gumových komponentov a taktiež realizuje opravy a výrobu pre spoločnosti v segmente automotive.