Náš úspech je výsledkom kolektívneho zdielania našej vízie a spoločných hodnôt skupiny MSM GROUP.

O našich zamestnancov sa staráme a vždy sa snažíme robiť niečo navyše, či už sa jedná o záležitosti v priamej súvislosti s pracovnou pozíciou alebo o mimopracovné aktivity. Dbáme tiež na to, aby naši zamestnanci mali nadštandardný prístup k ďalšiemu vzdelávaniu a istotám.

Našou víziou je byť významnou a dôveryhodnou medzinárodnou skupinou, ktorej spoločnosti sa významnou mierou podieľajú na vybudovaní bezpečného sveta. Naším poslaním je poskytnúť zákazníkom špičkové, efektívne a bezpečné produkty, služby a riešenia, ktoré im pomôžu chrániť to, na čom im naozaj záleží.

Sme hrdí na úlohu, ktorú hráme vo svete.

NAŠE HODNOTY

Snažíme sa, aby naši ľudia týmito hodnotami žili. Vieme, že úspech
spoločnosti závisí na skutočnom zdieľaní týchto hodnôt.

Hodnoty skupiny MSM GROUP sú súborom základných spôsobov správania, komunikácie a postojov voči kolegom a zákazníkom. Priamo ovplyvňujú definovanie pracovných postupov a schopnosť efektívneho a úspešného fungovania spoločnosti. 

INTEGRITA A OTVORENOSŤ 
Čestnosť, poctivosť a úcta sú pre nás maximálne dôležité. Dbáme vždy na bezpečnosť práce. Sme stotožnení s filozofiou firmy a jej cieľmi. V dnešnej rýchlej dobe, musí spoločnosť stále a znovu objavovať samu seba a prichádzať s inováciami, aby svojim zákazníkom mohla ponúknuť tie najlepšie riešenia. Otvorený prístup, načúvanie všetkým zúčastneným stranám, vedie k neustálemu vyhodnocovanie súčasného stavu. Otvorené partnerstvo je dôležité pre úspešné a obojstranne prospešné vzťahy. Umožňuje každému spolupracovníkovi byť iniciatívny a tvorivý.

ORIENTÁCIA NA ZÁKAZNÍKA 
Naša budúcnosť závisí na tom, že budeme našim zákazníkom načúvať a pomáhať, aby sme prispeli k ich úspechu. Sme proaktívny a ľahko sa s nami obchoduje. Ponúkame odborné znalosti a praktické riešenia. Dodržiavame naše sľuby.

TRVALÝ RAST A VÝKON
Sme presvedčení, že sa vždy dá nájsť lepšie a efektívnejšie riešenie. Nikdy sa neuspokojíme se stereotypmi. Dlhodobé ambície našej spoločnosti závisí na trvalej spokojnosti zákazníkov a na dosiahnutie požadovaných výsledkov. Toto však vyžaduje, aby sme na dennej báze usilovali o kvalitu, bezpečnosť a neustále zlepšovanie. Naši ľudia sú, vďaka svojej snahe o dokonalosť, o plnení spoločných záväzkov a vďaka svojmu zmyslu pre zodpovednosť, kľúčovým faktorom nášho úspechu. Rozvíjame firemnú kultúru, ktorá podporuje iniciatívu, zodpovednosť a vynikajúci výkon. Chceme sa vždy aktívne zapojiť do procesov a byť súčasťou úspešného tímu. Dávame našim zamestnancom možnosť rastu spolu s firmou.

REŠPEKT A DÔVERA
Rešpektujeme individualitu každého jedinca. Vytvárame prostredie dôvery, úcty a otvorenej komunikácie. Každý zamestnanec je dôležitý a zaslúži si úctu, ohľad a láskavý prístup. Dôvera umožňuje každému z nás vydať zo seba to najlepšie. Dôvera dodáva energiu, umožňuje spoluprácu aj samostatnosť. Je základom dlhodobých vzťahov ako vo vnútri spoločnosti, tak so zákazníkmi a obchodnými partnermi.

LOAJÁLNOSŤ 
Jednáme vždy v záujme firmy a aktívne napĺňame jej stratégiu. Reprezentujeme firmu navonok ako úspešný podnik.