ZVS holding, a.s.

Spoločnosť ZVS holding, a.s. je podnik založený v roku 1937 zaoberajúci sa vývojom, výrobou a predajom v oblasti strojárstva, elektrotechniky a špeciálnej výroby so zameraním na veľkokalibrovú a strednokalibrovú muníciu.

Od roku 2013 spoločnosť disponuje najnovšou technológiou v oblasti spracovania plechov (delenie –laserom, vysekávaním, ohýbanie, zakružovanie, bodovanie) ako aj prípadnou povrchovou úpravou práškovým lakovaním.

Podnik má dlhoročnú tradíciu – výroba bola zahájená v novopostavenom závode na území Dubnice v roku 1937 ako súčasť koncernu Škoda Plzeň. Okrem výroby munície a raketovej techniky sa rozvíjala aj strojárska výroba zameraná na výrobu špeciálneho náradia a jednoúčelových strojov. Postupne sa výrobný sortiment rozširoval o výrobu transformátorov pre spotrebnú a priemyselnú elektrotechniku, elektroniku pre riadiace systémy strojov, mernú a čerpaciu techniku, civilnú pyrotechniku, výrobu vzduchových zbraní a výrobu tonerových náplní pre tlačiarne americkej spoločnosti Lexmark.

V súčasnosti podnik disponuje špičkovou pracovnou silou a výrobnými prevádzkami vybavenými modernou technológiou. Prevádzku spoločnosti ZVS holding, a.s. nájdete aj v Snine, ktorá je súčasťou špeciálnej výroby.

Sídlo spoločnosti má výhodnú strategickú a logistickú polohu v blízkosti hranice s Českou republikou. Nachádza sa na hlavnom diaľničnom a železničnom ťahu v priamom dosahu letiska Trenčína a Žilina. Okrem toho pôsobia v areáli priemyselného parku ZVS holding, a.s. aj ďaľšie zahraničné i domáce spoločnosti, pričom tento počet nie je vzhľadom k dynamicky sa rozvíjajúcemu prostrediu v regióne Dubnice konečný. Celý areál je pod správou spoločnosti ZVS holding, a.s., je majetkovo vysporiadaný, napojený na inžinierske siete a pripravený k okamžitej exploatácii.

V januári 2015 ZVS holding a.s. a ZVS IMPEX, akciová spoločnosť prevzala súkromná spoločnosť MSM Martin s.r.o., podnikajúca primárne v obrannom priemysle.

V máji 2015 vznikla spoločnosť MSM GROUP s.r.o., ktorá zastrešuje niekoľko významných podnikov zaoberajúcich sa činnosťou v rámci obranného priemyslu, medzi ktorými je aj ZVS holding a.s. a ZVS IMPEX, akciová spoločnosť. Tým naša spoločnosť získala silných partnerov, ale aj významné zastrešenie.