Kultúra v MSM GROUP

Kultúra našej spoločnosti je založená na spoločných hodnotách.

My v MSM GROUP sme hrdí na našu povesť: povesť založenú na našom záväzku dodržiavať najvyššie etické štandardy. Tento web je odrazom nášho záväzku poskytnúť našim partnerom, zamestnancom a komunitám rýchly prístup k relevantným informáciám o hodnotách skupiny MSM GROUP a etickom programe.

Všetky naše obchodné vzťahy so zákazníkmi, akcionármi, zamestnancami, dodávateľmi a komunitami musia spočívať na základoch integrity a dôvery. Náš úspech závisí od vzťahu každého jednotlivca k týmto trvalým hodnotám a žiaden úspech nestojí na úkor straty etického správania a dobrej povesti.

Ak máte nejaké nápady alebo návrhy, odovzdajte nám ich. Sme pripravení reagovať na vaše odporúčania, otázky i obavy. Anonymné oznámenia môžete uskutočňovať písomnou formou, elektronickou formou alebo telefonicky na bezplatnú Etickú linku MSM GROUP, ktorá nemá funkciu identifikácie volajúceho.