MSM pre ľudí

Reálne príbehy neobyčajných ľudí. Príbehy, osudy, vzťahy – nie je nám to ľahostajné.

„Bez činu zostáva aj tá najkrajšia myšlienka bezcennou.“ (Mahatma Gandhi)

A práve z toho dôvodu sme sa rozhodli založiť občianske združenie MSM pre ľudí, o.z. Naše občianske združenie je dobrovoľné, nepolitické, záujmové verejnoprospešné a má záujem podieľať sa na plnení cieľov, ktoré sme si stanovili.

Naše ciele:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a rozvoj telesnej kultúry,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Chceme pomáhať a k tomu potrebujeme tvoj návrh. Komu máme pomôcť?

 • Poznáš niekoho komu chceš poďakovať? Koho chceš obdarovať pre výnimočnú skutok?
 • Poznáš niekoho kto si zaslúži byť obdarovaný?
 • Poznáš niekoho kto si zaslúži úctu?
 • Poznáš niekoho v núdzi?
 • Si členom dobrovoľného hasičské zboru?
 • Si členom neziskovej organizácií a zišla by sa vám pomoc?

Ako postupovať?

Napíš komu chceš pomôcť, koho chceš obdariť, kto potrebuje pomoc, aký projekt máme podporiť.
Svoju žiadosť pošli:

 • Poštou: na adresu: MSM GROUP s.r.o., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom s heslom: "MSM pre ľudí,"
 • Elektronicky: vyplňte webový formulár
 • Osobne: na personálnom oddelení v spoločnostiach MSM
 • Všetky žiadosti sa následne zhromaždia u predsedu MSM pre ľudí, o.z.

Žiadosť musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

 • Informácie o žiadateľovi (kontaktné údaje v prípade doplňujúcich otázok)

 • Informácie o projekte, akcii, konkrétnej pomoci
 • Účel využitia
 • Špecifikovať spôsob pomoci: finančná pomoc (výška), nefinančná pomoc (dar, sponzoring), odborná pomoc (poradenstvo)
 • Dôvod prečo práve tento projekt / prečo práve tento človek?
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyhodnotenie žiadostí

 • Kvartálne bude zasadať komisia zložená zo zástupcov vedenia MSM holding a vyhodnotí vaše žiadosti. Žiadosti preto žiadame doručiť k
  - 31.3.
  - 30.6.
  - 30.9.
  - 31.12.

 • Komisia rozhodne, ktorý návrh podporíme. Následne budú všetci žiadatelia informovaní o výsledku ich žiadosti, ich podnetu. Urgentné žiadosti na podporu konkrétnej akcie sa budú riešiť operatívne.
 • Úspešní žiadatelia budú následne oslovení za účelom možnosti pomoci, realizácií projektu a propagácie.
 • Finančne nepreplácame už uskutočnené akcie.

O našich aktivitách, ktoré sme uskutočnili, a na ktorých sa budeme podieľať, Vás budeme priebežne informovať.

Marcela Bednárová
Predseda