MSM GROUP

ŠPECIALISTI
pre oblasť obranného
a civilného priemyslu.

MSM GROUP je spoločnosť zastrešujúca  dcérske spoločnosti s portfóliom v oblasti obranného a civilného priemyslu.

Cieľom skupiny je strategické vedenie dcérskych spoločností k efektívnemu získavaniu a manažovaniu zákaziek v rámci svojej ponuky a dodávať spoľahlivé a špičkové produkty a služby svojim zákazníkom.

Hlavné portfólio spoločností patriacich do skupiny pokrýva celý životný cyklus munície, rádio-navigačné systémy pre letiská, výrobu špeciálnych kontajnerov na mieru, mobilné a riadiace veže riadenia letovej prevádzky.

  • 1100 zamestnancov
  • 7 spoločností
  • 3 štáty

 

NAŠA MISIA

Obchodným partnerom poskytovať vysokokvalitné, spoľahlivé a bezpečné výrobky a služby, maximalizovať zákaznícku, zamestnaneckú a akcionársku zaangažovanosť, pracovať bezpečne a efektívne a zároveň dosahovať stabilne rastúce hospodárske výsledky.

NAŠA VÍZIA

Našou ambíciou je stať sa kľúčovým hráčom v Európe v oblasti veľkokalibrovej munície a byť prosperujúcim, stabilizovaným a spoľahlivým výrobcom, partnerom a poskytovateľom služieb pre bezpečnostné zložky partnerských štátov v rámci celého životného cyklu munície.

NAŠIM POSLANÍM JE

  • Dobre fungujúca skupina podnikov pôsobiaca v segmente obranného a bezpečnostného priemyslu orientovaného na veľkokalibrovú muníciu
  • Docielenie významného miesta na celosvetovom trhu v uvedenom segmente
  • Podpora synergických efektov s ďalšími biznismi vlastníkov
  • Generovanie zdrojov pre ďalší vlastní rast MSM GROUP, ale tiež pre ďalšie biznis aktivity vlastníkov v iných segmentoch

Sme hrdí na úlohu, ktorú hráme vo svete.

“Naša doba je veľkorysá. Využijeme túto historickú príležitosť a budeme hrdo a odvážne pokračovať v budovaní bezpečného a inteligentného sveta.”